Holandia. Ludność
 
Encyklopedia PWN
Holandia. Ludność.
Holendrzy stanowią 82% ogółu ludności, poza tym Fryzowie (północno-wschodnia Holandia), imigranci z Indonezji i Surinamu oraz pracownicy cudzoziemscy, gł. Turcy i Marokańczycy; gł. wyznania: katolicy 31%, protestanci (w tym kalwini) 21%, bez przynależności rel. 41% (1991). Powolny wzrost liczby ludności jest spowodowany niewielkim przyrostem naturalnym, 2,2‰ (2006); przeciętna długość trwania życia: 76 lata mężczyźni, 82 lat kobiety. Średnia gęstość zaludnienia (w odniesieniu do powierzchni lądowej) 480 mieszk. na km2 — jedna z najwyższych w Europie, maks. ponad 1170 mieszk. na km2 w prow. Holandia Południowa, minim. ok. 176 mieszk. na km2 w prow. Flevoland; 90% ludności mieszka w miastach, blisko połowa w regionie miejskim Ranstad Holland, obejmującym: Dordrecht, Rotterdam, Hagę, Haarlem, Amsterdam, Utrecht. Struktura zatrudnienia: 79% ludności zawodowo czynnej pracuje w usługach (gł. handel, bankowość, turystyka), 19% w przemyśle i budownictwie, 2% w rolnictwie i rybołówstwie.
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia