uniwersytet otwarty
 
Encyklopedia PWN
uniwersytet otwarty, ang. Open University,
instytucja niekonwencjonalnego kształcenia, dostępna dla każdego;
ma zróżnicowane programy i sposoby kształcenia; od tradycyjnych zajęć na uczelni przez samodzielną pracę studentów pod kierunkiem konsultantów, po system zdalnego kształcenia za pośrednictwem radia, telewizji lub Internetu; umożliwia uzyskanie licencjatu w wybranej dziedzinie, czasem magisterium; idea uniwersytetu otwartego zrodziła się w Wielkiej Brytanii w latach 60. XX w.; uniwersytety otwarte działają w wielu krajach, np. w Wielkiej Brytanii — The Open University, najstarszy, zał. 1969 w Milton Keynes (hrab. Buckingham); w Hiszpanii — Universidad Nacional de Education A Distancia, zał. 1972, z siedzibą w Madrycie; w Holandii — Open Universiteit, zał. 1984, z siedzibą w Heerlen; w Wenezueli — Universidad Nacional Abierta, zał. 1977, z siedzibą w Caracas; w Polsce pierwszy uniw. tego typu powstal w latach 70. pod nazwą NURT (Nauczycielski Uniwersytet Radiowo-Telewizyjny), choć nie był to jeszcze w pełni u.o., a raczej pomoc w samokształceniu; od jesieni 2002 pod patronatem UMCS i TVP SA działa pierwszy Telewizyjny Uniwersytet Otwarty.
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia