uniwersytet trzeciego wieku
 
Encyklopedia PWN
uniwersytet trzeciego wieku,
placówka oświatowa typu uniwersytetu otwartego, której słuchaczami są osoby w wieku emerytalnym;
programy obejmują cykle wykładów, konwersatoria, seminaria z różnych dziedzin wiedzy, lektoraty językowe, zajęcia z zakresu oświaty zdrowotnej; pierwsze powstały we Francji i Kanadzie.
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia