uniwersytet telewizyjny
 
Encyklopedia PWN
uniwersytet telewizyjny,
forma uniwersytetu otwartego; instytucja niekonwencjonalnego, szeroko dostępnego kształcenia na odległość;
podstawowym nośnikiem informacji uniwersytetu telewizyjnego jest przekaz telewizyjny, ponadto przekaz internetowy, płyty CD oraz tradycyjne podręczniki; głównym celem uniwersytetu telewizyjnego jest umożliwienie ustawicznego dokształcania się oraz ułatwienie dostępu do wykształcenia mieszkańcom wsi i małych miast; pierwszą próbą zrealizowania idei uniwersytetu telewizyjnego w Polsce było zorganizowanie w latach 70. XX w. Nauczycielskiego Uniwersytetu Radiowo-Telewizyjnego (NURT); następne inicjatywy to podjęta 1996 przez Polską Fundację Upowszechniania Nauki, Uniwersytet Warszawski, SGH i The Open University z Wielkiej Brytanii, pod patronatem prezydenta RP i prezesa PAN, próba uruchomienia Telewizyjnego Uniwersytetu Otwartego; 2002 pod patronatem UMCS i Telewizji Polskiej SA uruchomiono pierwszy Telewizyjny Uniwersytet Otwarty.
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia