Norwegia. Nauka
 
Encyklopedia PWN
Norwegia. Nauka.
Najważniejszą instytucją nauk. w Norwegii jest Norweska Akad. Nauk i Literatury w Oslo (zał. 1857), przy której działa Norweski Kom. Nagród Nobla (wysuwający kandydatów do Pokojowej Nagrody Nobla, przyznawanej przez parlament norw.) i Norweski Inst. Nobla, przyznający subwencje (grantów system) na badania w dziedzinie pokoju i bezpieczeństwa międzynar.; z Norweską Akad. Nauk i Literatury są powiązane 44 regionalne i specjalistyczne towarzystwa nauk. prowadzące prace badawcze i wydawnicze; organem doradczym rządu norw. ds. nauki jest Rada Badań Nauk. pracująca w 5 komisjach przy Minist. Nauki i Kultury, któremu jest podporządkowanych 29 instytutów nauk. realizujących programy badań szczególnie ważnych, finansowanych z budżetu państwa. Poza tym w Norwegii działa kilkadziesiąt instytutów prowadzących badania stosowane i rozwojowe, związanych z przemysłem (zwłaszcza petrochemicznym i rybnym). Badania podstawowe prowadzą przede wszystkim uniw. w:  Bergen (zał. 1948), Oslo (zał. 1811, najstarszy i największy uniw. norw.), Tromsø (zał. 1968) oraz Trondheim (zał. 1978); działają także 2 politechniki: w Oslo (zał. 1896) i Trondheim (zał. 1968) oraz 16 innych specjalistycznych wyższych uczelni.
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia