Norwegia. Ludność
 
Encyklopedia PWN
Norwegia. Ludność.
Norwegowie stanowią ok. 99,4% ludności kraju; północną część Norwegii zamieszkują Lapończycy (ok. 0,7%) i Finowie ( 0,5%), południe kraju niewielka liczba Szwedów i Duńczyków (ok. 1%). Około 86% Norwegów wyznaje luteranizm, 1% to katolicy, 1% — anglikanie oraz wyznawcy innych denominacji protest., gł. babtyści, metodyści, zielonoświątkowcy, 1% — muzułmanie; ponadto istnieją niewielki grupy buddystów i wyznawców judaizmu; pozostali to osoby niewierzące. Przyrost naturalny 2,1‰ (2006); przeciętna długość życia jest jedną z najwyższych w Europie i wynosi dla mężczyzn 77 lat, a dla kobiet 82 lata. W 2000 w Norwegii żyło ok. 26 tys. osób w wieku ponad 90 lat. Norwegia jest najrzadziej po Islandii zaludnionym krajem eur., średnia gęstość zaludnienia wynosi 14 osób na 1 km2, ludność jest skupiona gł. w południowej części kraju, w regionie Oslofjorden oraz na wybrzeżach. W miastach mieszka 79% ogółu mieszk.; aglomeracja Oslo skupia ok. 11% ludności kraju, innymi większymi miastami są: Bergen, Trondheim i Stavanger. W usługach pracuje ok. 74% czynnych zawodowo, w przemyśle 22%, w rolnictwie 4%; 2005 bezrobotni stanowili 4,6% ogółu zatrudnionych.
zgłoś uwagę
Ilustracje
Trondheim, miasto portowe (Norwegia)fot. J. Makowski/Archiwum Ilustracji WN PWN SA © Wydawnictwo Naukowe PWN
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia