Szwajcaria. Nauka
 
Encyklopedia PWN
Szwajcaria. Nauka.
W Szwajcarii nauka jest zorganizowana podobnie jak w Niemczech. W Szwajcarii działają 4 akad.: Genewski Inst. Nar. w Genewie (Institut National Génevois, zał. 1853), Szwajc. Akad. Nauk Humanist. w Bernie (Schweizerische Akademie der Geisteswissenschaften, zał. 1946), Szwajc. Akad. Nauk Przyr. w Bernie (Schweizerische Akademie der Naturwissenschaften, zał. 1815), Szwajc. Akad. Nauk Techn. w Zurychu (Schweizerische Akademie der Technischen Wissenschaften, zał. 1981); ponadto istnieje 66 specjalistycznych towarzystw nauk. o charakterze ogólnozwiązkowym. Głównym państw. organem zarządzającym nauką jest Dep. Badań Nauk przy Radzie Związkowej (rządzie), faktycznie badaniami kieruje Szwajc. Rada do spraw Nauki (powołana 1965) koordynująca badania nauk. i określająca związkową politykę w zakresie rozwoju nauki i jej zastosowań. Większość środków przeznaczonych na badania nauk. pochodzi ze Szwajc. Nar. Funduszu Popierania Badań Nauk. w Bernie (zał. 1952); jest to organizacja o charakterze fundacji, utworzona przez zwierzchnie organizacje szwajc. gospodarki prywatnej, w której skład wchodzą także przedstawiciele rządu, uniwersyteckich instytucji nauk., organizacji nauk. i kult. oraz Rady do spraw Nauki; zbiera ona środki na finansowanie badań nauk. i zajmuje się subwencjonowaniem instytucji nauk. i projektów badawczych w skali ogólnozwiązkowej i kantonalnej, z reguły też przekazuje posiadane środki finansowe do dyspozycji Szwajc. Rady do spraw Nauki, której komitety i komisje przyznają je poszczególnym instytucjom nauk., uniw. i in. szkołom wyższym na zasadzie subwencji oraz w systemie grantów. W Szwajcarii działają 22 wielkie państw. instytuty nauk.-badawcze i kilkadziesiąt ośr. nauk.-badawczych związanych z przedsiębiorstwami prywatnymi, przede wszystkim wielkimi koncernami przem., chem., farm., elektronicznymi. Badania podstawowe, oprócz państw. instytutów nauk., prowadzą przede wszystkim uniwersytety i politechniki. W Szwajcarii działa 8 uniw., z których najstarsze i najbardziej to: uniw. w Bazylei, zał. 1460; Lozannie, zał. 1537; Genewie, zał. 1559 i w Zurychu, zał. 1833) oraz 2 politechniki (w Lozannie, zał. 1853 i w Zurychu, zał. 1855) o świat. renomie, wyższa szkoła ekon. w Sankt Gallen (zał. 1899) oraz kilkanaście wyższych szkół zaw. i artyst. (w tym 8 konserwatoriów muz.).
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia