Szwajcaria. Siły zbrojne
 
Encyklopedia PWN
Szwajcaria. Siły zbrojne.
Państwo wieczyście neutralne. Wojska regularne liczą ok. 3,5 tys. żołnierzy (oficerowie i podoficerowie zawodowi) oraz poborowi powoływani na 15 tygodniowe przeszkolenie (ogółem 2001 powołano 24,1 tys. poborowych). Po odbyciu służby wojsk. rezerwiści między 20. a 42. rokiem życia muszą odbyć w sumie 10 ćwiczeń 3-tygodniowych (2001 przeszkolenie takie odbyło 186,3 tys. osób). Zmobilizowana armia lądowa ma liczyć 320 tys. żołnierzy, dysponuje m.in. 556 czołgami typu Leopard-2, lotnictwo po mobilizacji będzie liczyć 30,6 tys. żołnierzy (dysponuje m.in. 5 eskadrami samolotów myśliwskich Tiger II). Budżet obronny stanowił 1,2% PKB (2001).
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia