Szwajcaria. Środki przekazu
 
Encyklopedia PWN
Szwajcaria. Środki przekazu.
Prasa. W końcu XX w. ukazywało się 60 dzienników w językach fr., niem. i włoskim. Najstarszą gazetą jest „Feuille d’Avis de Neuchâtel”, zał. 1738, obecnie p.n. „L’Express”. Większość prasy ma charakter regionalny, a tylko 12 tytułów ma nakłady powyżej 50 tys.; najwyższy nakład ma, wyd. w Zurychu w języku niem., „Blick”, „Le Matin”, wyd. w Lozannie, zał. 1862 (220 tys. egz.) oraz „Tages Anzeiger Zürich”, wyd. od 1893 w Zurychu (268 tys. egz.), a także „Neue Züricher Zeitung”, wyd. od 1780, do 1821 p.n. „Züricher Zeitung” (170 tys. egz.). Wśród czasopism najwyższy nakład osiągają dwutyg.: „Touring”, wyd. od 1935 w Bernie w językach fr., niem. i wł. (1,3 mln egz.) oraz „Der Schweizerische Beobachter”, wyd. od 1927 w Glattbrugg (332 tys. egz.), jak również magazyn „Annabelle création”, zał. 1998 (101 tys. egz.).
Agencje prasowe: Agence Télégraphique Suisse–Schweizerische Depeschenagentur–Agenzia Telegraphica Svizzera (ATS–SDA), niezależna agencja, zał. 1894 w Bernie — codzienne serwisy w językach fr., niem. i wł.; Katholische Internationale Presseagentur (KIPA), międzynar. agencja katol., zał. 1917 w Olten, od 1919 we Fryburgu — codzienny biuletyn w języku niem. oraz 3 razy w tygodniu w języku fr.; Schweizerische Politische Korrespondenz (SPK), niezależna agencja zał. 1917 w Bernie — biuletyny kilka razy dziennie w językach fr., niem. i włoskim.
Radio i telewizja. Radiem i telewizją zarządza Société Suisse de Radiodiffusion et Télévision (SSR)–Schweizerische Radio und Fernsehgesellschaft (SRG)–Societa Svizzera di Radiotelevisione (SSR), prywatna kompania działająca z upoważnienia rządu, mająca prawo użytkowania częstotliwości i łączy telekomunik. Szwajc. Urzędu Poczty, Telefonii i Telegrafu (PTT) do transmisji radiowych i telew. oraz odpowiadająca za sprawy programowe. Za techn. stronę transmisji odpowiada PTT, który pobiera również opłaty abonamentowe. SSR otrzymuje 74,8% wpływów z tytułu opłat, PTT — 24,4%, a pozostałe 0,8% — lokalne stacje radiowe i telewizyjne. SSR jest podzielona na 3 dyrekcje zarządzające radiem i telewizją wg stref językowych: fr. — z siedzibą w Lozannie, niem. — z siedzibą w Zurychu, i wł. — z siedzibą w Lugano-Besso. Radio nadaje 6 programów na falach średnich i 11 na krótkich w językach fr., niem., wł. i retorom.; 6 programów nadaje również telefoniczna sieć kablowa PTT. Płatna reklama jest zakazana w radiu publicznym; można ją nadawać wyłącznie w prywatnych stacjach lokalnych. Program telew. jest emitowany na 3 kanałach; kanał 1 nadaje programy na cały kraj we wszystkich 3 językach, natomiast kanały 2 i 3 są wykorzystywane do transmitowania programów z innych regionów językowych. Reklama jest dozwolona w dni weekendowe, a łączny czas jej nadawania nie może przekroczyć 29 minut. Programy kolorowe są nadawane w systemie G/PAL.
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia