Szwajcaria. Polityka społeczna
 
Encyklopedia PWN
Szwajcaria. Polityka społeczna.
Polityka społ. obejmuje zabezpieczenie społ., opiekę zdrowotną i politykę oświatową. Zabezpieczenie społeczne. Zgodnie z federalnym prawem o ubezpieczeniach z 1911 istnieje obowiązkowe ubezpieczenie od bezrobocia, którym są objęci wszyscy zatrudnieni; prawie wszyscy pracujący są również ubezpieczeni od wypadku przy pracy; funkcjonuje także system rent i emerytur; nakłady na zabezpieczenie socjalne (2002) stanowiły 19,4% wydatków budżetowych. Opieka zdrowotna w Szwajcarii nie jest uspołeczniona, ale prawie wszyscy obywatele mają ubezpieczenia chorobowe; nakłady na ochronę zdrowia (2002) stanowiły 12,6% wydatków budżetowych. Polityka oświatowa. Różnorodność organizacyjna i systemowa szkolnictwa wynika z federalnego ustroju Szwajcarii; jednak od 1874 we wszystkich kantonach nauczanie między 7. a 15. rokiem życia jest obowiązkowe; nauka w szkole podstawowej trwa od 7. do 13. roku życia. Następny poziom edukacyjny to niższa szkoła średnia — do 15.–16. roku życia w zależności od typu szkoły (ogólna czy zaw.); 25,2% (2002) uczniów kontynuuje naukę w wyższej szkole średniej (Gymnasium/Collège), po której skończeniu zdają egzamin maturalny (Matura/Maturité), co pozwala na podjęcie studiów wyższych. Na oświatę przeznacza się 5,9% PKB (1999).
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia