Fundacja Carnegiego
 
Encyklopedia PWN
Fundacja Carnegiego, Carnegie Corporation of New York,
amerykańska fundacja prywatna, jedna z najstarszych i największych w Stanach Zjedn., zał. 1911 przez A. Carnegiego, z siedzibą w Nowym Jorku;
celem F.C. jest pomoc w finansowaniu działalności i badań nauk. uczelni amer.; pracuje systemem grantów i stypendiów, przyznawanych przez zarząd fundacji.
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia