Narodowa Akademia Rysiów-Ostrowidzów
 
Encyklopedia PWN
Narodowa Akademia Rysiów-Ostrowidzów, wł. Accademia Nazionale dei Lincei,
nacz. wł. akademia nauk, korporacja najwybitniejszych wł. uczonych, najwyższych nauk. autorytetów, reprezentujących wł. środowiska nauk. w międzynar. kontaktach i organizacjach, z siedzibą w Rzymie;
wywodząca się z zał. 1603 w Rzymie przez F. Cesi towarzystwa nauk. Accademia dei Lincei (ryś był jego symbolem), skupiającego uczonych i badaczy amatorów, entuzjastów eksperymentalnego przyrodoznawstwa (m.in. Galileusz); jako wł. narodowa akad. nauk. ukształtowała się 1870–71; odgrywała istotną rolę w rozwoju wł. nauki do lat 20. XX w.; krytycznie nastawiona do reżimu B. Mussoliniego, została zastąpiona w większości swych funkcji przez zał. 1926 Accademia d’Italia, uznaną wówczas za nacz. akad. nauk; 1939 Narodowa Akademia Rysiów-Ostrowidzów została wcielona do nowej akad.; po upadku faszystowskich rządów IX 1944 reaktywowano dawną akad. pod nazwą Accademia Nazionale dei Lincei; Narodowa Akademia Rysiów-Ostrowidzów składa się z 2 klas: nauk fiz., mat. i przyr. oraz klasy nauk filoz., hist. i filol., podzielonych z kolei na wydziały i sekcje; nie ma własnych placówek nauk., pracuje przez komitety i komisje; dysponuje funduszami na badania dla swoich członków, przydziela granty (grantów system) i nagrody nauk. oraz organizuje konkursy na prace nauk.; liczy 540 czł. (po 180 rzeczywistych, korespondentów i zagranicznych) — 2003; prowadzi działalność wydawniczą i biblioteczną (dysponuje jedną z największych bibliotek nauk. we Włoszech); publikuje corocznie sprawozdania z „czynności i prac” swoich klas i wydziałów oraz rocznik „Annuario della Accademia...”.
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia