Niemiecka Akademia Przyrodników — Leopoldina
 
Encyklopedia PWN
Niemiecka Akademia Przyrodników — Leopoldina, niem. Deutsche Akademie der Naturforscher — Leopoldina, Leopoldnisch-Carolinische Deutsche Akademie der Naturforscher,
najstarsze niem. towarzystwo nauk., zał. 1652 w Schweinfurcie;
powstała na wzór wł. renes. akademii (zwłaszcza Narodowej Akademii Rysiów-Ostrowidzów); działała do 1939; reaktywowana w latach 50., przyjęła obecną nazwę; składa się z 2 wydziałów: med. i mat.-przyr.; specjalizuje się w historii nauk przyr. i medycznych.
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia