Fundacja na rzecz Nauki Polskiej
 
Encyklopedia PWN
Fundacja na rzecz Nauki Polskiej (FNP),
państw. fundacja, zał. 1991, z siedzibą w Warszawie.
Funduszem założycielskim FNP były sumy pieniężne pozostałe po zlikwidowanym Centralnym Funduszu Rozwoju Nauki i Techniki. Podstawowe zadania: wspomaganie pol. nauki przez bezzwrotne lub zwrotne finansowanie ważnych przedsięwzięć z zakresu nauki i techniki, a w szczególności badań nauk., prac badawczo-rozwojowych i wdrożeń; dofinansowywanie inwestycji dla potrzeb badań naukowych. Działa systemem subwencji, dotacji, systemem grantów, wspólnych z przemysłem przedsięwzięć (np. budowa szybowca PW-5), udzielania nisko oprocentowanych pożyczek na wdrożenia i inwestycje w dziedzinie nauki. Ze środków Fundacji są również przyznawane specjalne subwencje na określone programy, ważne z punktu widzenia pol. nauki i jej międzynar. prestiżu. FNP przyznaje też stypendia dla młodych, utalentowanych naukowców (ok. 100 rocznie) oraz od 1992 Nagrodę Fundacji na rzecz Nauki Polskiej w dziedzinach: nauk humanist. i społ.; nauk przyr. i med.; nauk ścisłych; nauk technicznych. FNP wspiera działalność krajowych towarzystw nauk. ogólnych, np. Towarzystwa Naukowego Warszawskiego, Towarzystwa Naukowego w Toruniu, Poznańskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk. Ważniejsze publikacje: „Raport roczny z działalności FNP”, Laureaci nagród FNP, seria «Monografie FNP» oraz biuletyn Kom. Badań Nauk. — „Sprawy Nauki”.
Włodzimierz Kryszewski
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia