Towarzystwo Naukowe w Toruniu
 
Encyklopedia PWN
Towarzystwo Naukowe w Toruniu (TNT),
towarzystwo nauk. ogólne, zał. 1875;
gł. celem działalności było przeciwdziałanie germanizacji i podtrzymywanie polskości na Pomorzu; 1878 rozpoczęło działalność wydawniczą; powstanie 1945 Uniw. im. M. Kopernika przyczyniło się do znacznego rozwoju działalności nauk. TNT; badania nauk. dotyczą przede wszystkim Pomorza i ziem historycznie z nim związanych; wydawnictwa: „Roczniki TNT” (od 1878), „Fontes TNT” (od 1897), „Zapiski Historyczne” (od 1908), „Studia Iuridica”, „Prace Wydziału Filologiczno-Filozoficznego”, „Studia Societatis Scientiarum Torunensis”, „Prace Popularnonaukowe”.
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia