Republika Południowej Afryki. Nauka
 
Encyklopedia PWN
Republika Południowej Afryki. Nauka.
Głównymi instytucjami nauk. RPA są: Tow. Król. Afryki Południowej w Kapsztadzie (zał. 1877), które odpowiada charakterem i zakresem zainteresowań Towarzystwu Królewskiemu w Londynie; Południowoafryk. Akad. Nauki i Sztuki (Suid Afrikaanse Akademie vir Wetenskap en Kuns) w Pretorii (zał. 1909), której celem jest prowadzenie i popieranie badań z zakresu humanistyki, zwłaszcza dotyczących języka i kultury Afrykanerów oraz sztuki Czarnej Afryki; Inst. Afryki Południowej w Pretorii (zał. 1960), który prowadzi i popiera badania nad południową Afryką we wszystkich dziedzinach wiedzy. Ponadto działają 62 ogólnozwiązkowe specjalistyczne towarzystwa naukowe. Badaniami nauk. z ramienia rządu kieruje Rada Badań Nauk. i Przem. RPA (zał. 1945); promuje ona i finansuje badania nauk. z nauk ścisłych i techn. systemem grantów oraz zleceń, jak również sponsoruje działalność Związku Towarzystw Nauk. i Techn. Południowej Afryki (Associeted Scientific and Technical Societies of South Africa, zał. 1920), utrzymujących 27 instytutów nauk.-badawczych z zakresu nauk ścisłych i medycyny (m.in. Inst. Kardiochirurgii w Kapsztadzie). Podobna Rada działa w dziedzinie nauk roln. (zał. 1945) oraz nauk med. (zał. 1969 w Pretorii). Te 3 rady badań nauk. finansują 128 wyspecjalizowanych inst. nauk. i zarządzają nimi. Szczególną uwagę władze RPA poświęcają badaniom nad energią jądr., systemami łączności satelitarnej i systemami rakietowymi oraz technikami astronautycznymi, kierowanym i sponsorowanym przez Korporację Energii Atom. Południowej Afryki w Pretorii (zał. 1982) oraz Oddział do spraw Technologii Systemu Astronautycznego w Pretorii (zał. 1991). Badania z zakresu humanistyki promuje rządowa Rada Badań Nauk Humanist. (zał. 1969), działająca przy Minist. Edukacji i Kultury i prowadząca badania na uniwersytecie południowoafrykańskich. W RPA działa 20 uniw., z których największymi i najstarszymi są: uniw. w Kapsztadzie (zał. 1829), uniw. w Bloemfontein (zał. 1855) i uniw. w Pretorii (zał. 1909), 12 politechnik i kilkanaście wyższych szkół specjalistycznych (zaw. i artyst.). Działają również prywatne uczelnie: Potchetofroom University for Christian Higher Education w Transfalu (zał. 1869), wyznaniowy univ. dla Afrykanerów, kształcący 21,2 tys. studentów (2003), univ. w Durban-Westville, międzyrasowy 10 tys. studentów (2003).
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia