Republika Południowej Afryki. Ustrój polityczny
 
Encyklopedia PWN
Republika Południowej Afryki. Ustrój polityczny.
Zgodnie z konstytucją z 1996 głową państwa i szefem rządu jest prezydent wybierany przez Zgromadzenie Narodowe na 5-letnią kadencję. Prezydent mianuje 2 wiceprezydentów desygnowanych przez partie, które zdobyły co najmniej 80 mandatów w wyborach parlamentarnych. Władza ustawodawcza należy do 2-izbowego parlamentu — Zgromadzenie Narodowe (400 deputowanych wyłanianych w wyborach powszechnych) i Narodowa Rada Prowincji (90 członków wybieranych przez zgromadzenia prowincjonalne, po 10 z każdej prowincji), wybieranego na 5 lat. Władzę wykonawczą sprawuje rząd, którego pracami kieruje pierwszy wiceprezydent; ministrowie są mianowani przez prezydenta, proporcjonalnie do liczby mandatów uzyskanych przez poszczególne partie (mające minimum 20 mandatów, co odpowiada 5% głosów wyborców) w Zgromadzeniu Narodowym. Władzę sądownicza sprawują niezawisłe sądy. Każda z 9 prowincji ma własne organy władzy ustawodawczej i wykonawczej.
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia