Republika Południowej Afryki. Polityka społeczna
 
Encyklopedia PWN
Republika Południowej Afryki. Polityka społeczna.
Realizowana w RPA obejmuje zabezpieczenie społ., ochronę zdrowia i politykę oświatową. Zabezpieczeniem społecznym są objęci ludzie starzy, ociemniali, inwalidzi wojenni, inwalidzi pracy i bezrobotni. Nakłady na zabezpieczenie społ. (2000/01) stanowiły 12,4% wydatków budżetowych. Opieką zdrowotną jest objęta cała populacja, a zarządzanie służbą zdrowia znajduje się w gestii władz prowincji. Większość białej ludność RPA korzysta z sieci prywatnych placówek służby zdrowia, ludność czarna i kolorowa zaś — z usług sieci państw.; wydatki na zdrowie 2000/01 stanowiły 11,1% wydatków budżetu. Polityka oświatowa. System szkolny jest trzystopniowy, obejmuje obowiązkową 10-letnią naukę w 2-stopniowej szkole podstawowej (począwszy od 6. roku życia, nauka trwa 7 lat), a następnie edukację na poziomie średnim (w cyklu 3-letniej szkoły I stopnia i 2-letniej szkoły II stopnia); 1995 wydatki na oświatę wynosiły 6,8% PKB.
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia