Republika Południowej Afryki. Ludność
 
Encyklopedia PWN
Republika Południowej Afryki. Ludność.
Około 75% ludności RPA stanowią ludy Bantu: gł. Zulusi, Soto, Khosa, Tswana, oraz Buszmeni i Hotentoci; znaczną grupę (ok. 14%) tworzy ludność pochodzenia eur., gł. potomkowie osadników hol. (Burowie, ob. Afrykanerzy) oraz Brytyjczycy, Żydzi, Niemcy; ponadto RPA zamieszkuje ludność pochodzenia azjat. (gł. Indusi) oraz populacje mieszane, zaliczane przed 1993 do ludności kolorowej. Po zniesieniu apartheidu z RPA wyjechała duża część ludności pochodzenia eur., a nasiliła się imigracja z pobliskich państw. Szacuje się, że nielegalnie przebywa w RPA ponad 8 mln osób.
Około 70% ludności wyznaje chrześcijaństwo (gł. protestantyzm), wśród pozostałych ok. 20% to czł. Kościołów i wspólnot, wyznających synkretyczne religie afrochrześcijańskie, hinduiści (1,3%), muzułmanie (1%). Przyrost naturalny −3,8‰ (w latach 80. XX w. — 20‰), gł. ze względu na dużą śmiertelność (22,0‰), spowodowaną szybko szerzącą się epidemią AIDS (5,3 mln zarażonych, 2003). Wysoka śmiertelność jest przyczyną skrócenia przeciętnej dł. życia do 43 lat i wywiera duży wpływ na strukturę wiekową ludności — osoby mające 65 lat i więcej stanowią zaledwie 5,3% mieszk. kraju (2006), osoby poniżej 15 lat – 23,7%. Średnia gęstość zaludnienia wynosi 38 osób na km2; największa koncentracja ludności występuje w regionie górn.-przem. Witwatersrand oraz na wybrzeżu południowo-wschodnim i południowym. W miastach mieszka 57% ludności; gł. zespoły miejskie: Kapsztad, Johannesburg, Durban, Pretoria, Port Elizabeth, Vereeniging. Struktura ludności zawodowo czynnej (1999): rolnictwo i leśnictwo obejmuje ok. 30% zatrudnionych, przemysł i budownictwo — 25%, usługi — 45%. Bezrobocie 26,6% (2005).
zgłoś uwagę
Ilustracje
Johannesburg, panorama miasta (Republika Południowej Afryki)fot. J. Piwowarczyk/Archiwum Ilustracji WN PWN SA © Wydawnictwo Naukowe PWN
Kapsztad, panorama miasta (Republika Południowej Afryki)fot. J. Piwowarczyk/Archiwum Ilustracji WN PWN SA © Wydawnictwo Naukowe PWN
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia