religie afrochrześcijańskie
 
Encyklopedia PWN
religie afrochrześcijańskie,
religie w Czarnej Afryce, nawiązujące zarówno do idei, nauk i praktyk chrześc., jak i do tradycji rel. Afrykanów.
Początki religii afrochrześcijańskich sięgają 2. etapu chrystianizacji Afryki, czyli okresu po wielkich odkryciach geogr. (XVII w.). Doktrynalnym składnikiem religii afrochrześcijańskich są nauki głoszone przez założycieli i ich następców duchowych, inspirowane gł. przez Biblię, o charakterze proroczym, mesjanistycznym lub millenarystycznym (np. idea Czarnego Mesjasza) oraz rel.-etyczne zasady postępowania dla wiernych. W kulcie dominują takie elementy, jak: obrzęd będący połączeniem tradycyjnej inicjacji z sakramentem chrztu, zbiorowe modlitwy i tańce prowadzące do ekstazy rel. (nawiedzenie przez Ducha Św.), ceremonie uzdrowicielskie. Wyznawcy religii afrochrześcijańskich tworzą na obszarze Afryki ponad 8 tys. wspólnot wyznaniowych (najwięcej w RPA) liczących od kilkuset do kilku milionów wyznawców. Wspólnoty te (tzw. Kościoły afrochrześc.) powstały w następstwie odłączenia się grupy wiernych od misyjnych Kościołów protest. (m.in. Wschodnioafryk. Ruch Odrodzeniowy w Ugandzie, Kenii, Tanzanii, Rwandzie i Burundi) lub katol. (np. Legion Marii zał. 1963 w Kenii, Dżamaa w Demokr. Rep. Konga, Katol. Kościół Św. Serca w Zambii) lub na pewnym etapie rozwoju ruchu rel.-społ. (często o charakterze antykolonialnym), zainicjowanego wystąpieniem charyzmatycznego przywódcy rel. — założyciela nowej religii. Do drugiego z wymienionych typów wspólnot (stanowiących większość) należą m.in.: Kościół Harristów na Wybrzeżu Kości Słoniowej, Kościół Kimbangistów w Demokr. Rep. Konga, Kościół Lumpa w Zambii, Kościół Mai Chaza i Kościół Johane Masowe w Zimbabwe, Kościół ama-Nazaretha Izaaka Shemba w RPA, Kościoły Aladura w Afryce Zachodniej.
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia