Towarzystwo Królewskie
 
Encyklopedia PWN
Towarzystwo Królewskie, w Londynie ang. The Royal Society Wymowa, właśc. The Royal Society of London for Improving Natural Knowledge, Królewskie Towarzystwo w Londynie dla Rozszerzania Wiedzy o Przyrodzie,
najstarsze bryt. i jedno z najstarszych na świecie ogólnych towarzystw naukowych, pełniące funkcję bryt. akademii nauk.;
działa od 1645, pocz. z siedzibą w Londynie, od 1648 — w Oksfordzie, obierając uniwersytet jako stałą siedzibę; oficjalnie zostało zał. 1660; skupia przedstawicieli nauk mat. i przyr.; zalążkiem Towarzystwa Królewskiego w Londynie były zebrania uczonych londyńskich (od 1645) i oksfordzkich (od 1648); odegrało dużą rolę w rozwoju nauk przyr. XVII–XIX w.; należało do niego wielu wybitnych uczonych bryt. i zagr.; prezesami byli m.in.: 1703–27 I. Newton, 1885–90 G. Stokes, 1890–95 W. Thomson (Kelvin), 1915–20 J.J. Thomson, 1925–30 E. Rutherford; od 1665 Towarzystwo Królewskie w Londynie wydaje czasopismo nauk. „Philosophical Transactions”, od 1832 przeglądowo-sprawozdawcze „Proceeding of the Royal Society”; 2003 liczyło 1216 czł. krajowych (fellows) i 113 zagr. (foreign members).
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia