„Philosophical Transaction of the Royal Society”
 
Encyklopedia PWN
wyd. od III 1665 jako miesięcznik w Londynie; jest poświęcone działalności i dokonaniom nauk. Towarzystwa Królewskiego w Londynie; pierwszy numer wskazywał cel Towarzystwa jako „... poznawanie pożytecznych odkryć naukowych mogących się przyczynić do postępu filozofii naturalnej i nauk ścisłych” oraz prezentował jego strukturę i skład; początkowo czasopismo było prywatnym przedsięwzięciem sekr. Tow. Król. w Londynie, podjętym za zgodą zarządu; oficjalnym organem Towarzystwa stało się dopiero w XVIII w.; natomiast za granicą od pierwszego numeru było traktowane jako organ Towarzystwa.
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia