Akademia Nauk w Berlinie
 
Encyklopedia PWN
Akademia Nauk w Berlinie, Deutsche Akademie der Wissenschaften zu Berlin, Berlin-Brandenburgische Akademie der Wissenschaften,
nacz., najbardziej znana i największa niem. akademia nauk,
zał. 1700 przez Fryderyka I wg projektu G.W. Leibniza, który był jej pierwszym prezesem; od 1711 nosiła nazwę Societät der Wissenschaften, 1744 przemianowana na Königliche Akademie der Wissenschaften, a 1831 na Preussische Akademie der Wissenschaften; pod tą nazwą działała do końca II wojny światowej; w latach 30. XX w., podobnie jak całe życie nauk. Niemiec, była podporządkowana ideologii nazistowskiej; 1946 reaktywowana pod obecną nazwą; 1972–90 działała pod nazwą Akademie der Wissenschaften der DDR (‘Akad. Nauk NRD’); jej struktura i działalność były wzorowane na Akad. Nauk ZSSR (Rosyjska Akademia Nauk); 1990 wrócono do dawnej nazwy; 1992 oddzielono część korporacyjną akademii od części składającej się z instytutów i centrów badawczych, a 1993 ukonstytuowała się nowa akademia pod nazwą Berlin–Brandenburgische Akademie der Wissenschaften (Berlińsko-Brandenburska Akad. Nauk), która przystąpiła jako 7. członek do Konferencji (ob. Unii) Niemieckich Akademii Nauk; Berlińsko-Brandenburska Akad. Nauk ma 5 wydziałów: nauk mat.-przyr., nauk biol. i med., nauk inżynieryjnych (techn.) oraz nauk humanist. i nauk społ.; 2001 liczyła 113 czł. zwyczajnych i 33 czł. korespondentów. Publikacje ciągłe: „Sitzungsberichte...”, „Abhandlungen...”.
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia