Konferencja Niemieckich Akademii Nauk
 
Encyklopedia PWN
Konferencja Niemieckich Akademii Nauk, Konferenz der Deutschen Akademien der Wissenschaften, Union der Deutschen Akademien der Wissenschaften,
organizacja niem. akademii nauk. zał. 1973, z siedzibą w Moguncji, koordynująca ich działalność w zakresie organizacji życia i badań nauk. w Niemczech;
początki działalności sięgają 1893 i wiążą się ze współpracą niem. akademii w Getyndze, Lipsku, Monachium i Wiedniu przy wydawaniu wielkich dzieł źródłoznawczych, np. Monumenta Germaniae Historica; powołały one wówczas Kartell der Deutschen Akademien der Wissenschaften, do którego 1906 przystąpiły także akademie w Berlinie i Heidelbergu, jego działalność przerwał wybuch II wojny światowej; 1951 powołano Wspólnotę Zachodnioniem. Akad. Nauk, która 1973, po przystąpieniu do niej akad. w Düsseldorfie, zmieniła nazwę na K.N.A.N.; 1993 ukonstytuowała się Berlińsko-Brandenburska Akad. Nauk (Akademia Nauk w Berlinie) i zgłosiła swój akces do Konferencji, która 1998 zmieniła nazwę na Union der Deutschen Akademien der Wissenschaften; publikuje półrocznik „Akademie Journal”.
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia