Związek Niemieckich Akademii Nauk
 
Encyklopedia PWN
Związek Niemieckich Akademii Nauk, Union der deutschen Akademien der Wissenschaften,
konfederacja 7 niem. akademii nauk z siedzibami w: Berlinie, Düsseldorfie, Getyndze, Heidelbergu, Lipsku, Moguncji i Monachium;
powstała 1998 w wyniku przekształcenia się Konferencji Niemieckich Akademii Nauk; od 2003 siedzibą Związku jest Berlin.
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia