Akademia Nauk
 
Encyklopedia PWN
Akademia Nauk w Paryżu, Académie des sciences,
czołowa francuska korporacyjna instytucja naukowa w zakresie nauk ścisłych,
założona 1666, z siedzibą w Paryżu; powołana przez Ludwika XIV na wniosek J.B. Colberta pod nazwą Académie Royale des Sciences (Królewska Akademia Nauk), na wzór Towarzystwa Królewskiego w Londynie; pod koniec XVII w. Królewska Akademia Nauk stała się przede wszystkim korporacją elity naukowej, ciałem opiniodawczym i oceniającym osiągnięcia francuskich nauk matematyczno-przyrodniczych i techniki; 1793, wraz z in. królewskiej akademiami, została rozwiązana przez władze rewolucyjne; 1795 wznowiła działalność jako oddział nauk matematyczno-przyrodniczy Instytutu Narodowego Sztuk i Nauk, późniejszego Instytutu Francji, w skład którego wchodzi od 1816 jako autonomiczna akademia pod nazwą Académie des Sciences; dzieli się na 2 wydziały: nauk matematyczno-fizycznych oraz nauk chemiczno-biologicznych, które z kolei dzielą się na różne sekcje; głównie publikacje: „Comptes Randues”, „La Vie des Sciences”.
zgłoś uwagę
Ilustracje
Powołanie Akademii Nauk przez Ludwika XIV i Colberta, fragment obrazu namalowanego przez Ch. Le Bruna fot. Archiwum Ilustracji WN PWN SA © Wydawnictwo Naukowe PWN
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia