Towarzystwo Popierania Rozwoju Nauki im. Maxa Plancka
 
Encyklopedia PWN
Towarzystwo Popierania Rozwoju Nauki im. Maxa Plancka, Max-Planck Gesellschaft zur Förderung der Wissenchaften (MPG),
niem. towarzystwo nauk.,
powołane 1948 jako kontynuacja Kaiser Wilhelm-Gesellschaft zur Förderung der Wissenschaften (zał. 1911), z siedzibą w Getyndze, obecnie siedziba w Monachium; centralna niem. organizacja nauk. do popierania i prowadzenia badań podstawowych; MPG utrzymuje 80 dużych instytutów i placówek badawczych rozmieszczonych w całych Niemczech; są one zgrupowane w 3 sekcjach organizacyjnych: biol.-med. (32 instytuty, samodzielne placówki nauk. i ich oddziały), chem.-fiz.-techn. (28 jednostek organizacyjnych), humanist.-społ. (15 jednostek organizacyjnych); poza sekcjami działają 3 inst. zajmujące się informatyką, informacją i dokumentacją nauk., przetwarzaniem danych, inst. zajmujący się aparaturą nauk. oraz inst. zajmujący się prawem patentowym i prawną ochroną odkryć i wynalazków; 57% środków w budżecie MPG to środki przekazywane przez rząd federalny, 23% pochodzi od rządów krajów związkowych, a 20% od Stowarzyszenia Fundatorów na rzecz Nauki Niemieckiej; gł. publikacje: „Jahrbuch der Max-Planck-Gesellschaft...” (od 1951), „Mittellungen aus der Max-Planck-Gesellschaft...” (od 1952), mies. „Die Naturwissenchaften” — organ Towarzystwa (od 1951).
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia