Stowarzyszenie Fundatorów na rzecz Nauki Niemieckiej
 
Encyklopedia PWN
Stowarzyszenie Fundatorów na rzecz Nauki Niemieckiej, Stifterverband für die Deutsche Wissenschaft,
naukozn. największa i najbardziej wpływowa organizacja zrzeszająca niem. przedsiębiorstwa przem., wspierająca naukę i przekazująca posiadane środki finansowe Niemieckiej Wspólnocie Badawczej;
zał. 1949 w Essen przez związki przemysłu niem. (Industrie-Verbänden) oraz koncerny i korporacje przem.; zrzesza ok. 50 tys. firm wpłacających ok. 5% zysków na rzecz Stowarzyszenia, które 2002 ok. 80% uzyskanych środków przekazało komisjom Niem. Wspólnoty Badawczej na badania stosowane i rozwojowe, a 20% Towarzystwu Popierania Rozwoju Nauki im. Maxa Plancka na badania (gł. podstawowe) prowadzone w jego instytutach.
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia