Niemiecka Wspólnota Badawcza
 
Encyklopedia PWN
Niemiecka Wspólnota Badawcza, niem. Deutsche Forschungsgemeinschaft,
ogólnoniem. stowarzyszenie wyższej użyteczności,
zał. 1951, z siedzibą w Bonn-Bad Godesberg; działa jako autonomiczna organizacja zajmująca się popieraniem rozwoju nauki; w dziedzinie polityki nauk. pełni wobec rządu funkcję opiniodawczą i doradczą; odgrywa też rolę łącznika między nauką a gospodarką; zajmuje się także prognozowaniem rozwoju nauki, subwencjonowaniem projektów badawczych; jest korporacją przedstawicieli uniw. i in. wyższych uczelni, 7 akad. nauk, Towarzystwa Popierania Rozwoju Nauki im. Maxa Plancka, Stowarzyszenia Fundatorów na rzecz Nauki Niemieckiej, samodzielnych instytutów i organizacji nauk., sfer gosp. i przem.; członkowie Prezydium Niemieckiej Wspólnoty Badawczej wchodzą w skład Rady do Spraw Nauki; środki na działalność Wspólnota (2002 budżet wynosił ponad 3 mld euro) czerpie z budżetu rządu federalnego, budżetów rządów krajowych, ze Stow. Fundatorów na rzecz Nauki Niem., Tow. Popierania Rozwoju Nauki im. Maxa Plancka, od fundatorów prywatnych, od organizacji gosp. i przemysłowych.
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia