Polska Fundacja Upowszechniania Nauki
 
Encyklopedia PWN
Polska Fundacja Upowszechniania Nauki,
pozarządowa, jedyna tego rodzaju wyspecjalizowana organizacja w Polsce,
zał. 1990, z siedzibą w Warszawie; założycielem P.F.U.N. i jej gł. fundatorem jest PAN, a współtwórcami m.in. Tow. Popierania i Krzewienia Nauk, Tow. Wolnej Wszechnicy Polskiej; podstawowym statutowym celem działania Fundacji jest upowszechnianie pol. nauki w kraju i za granicą oraz świat. nauki w Polsce; P.F.U.N. jest od 1997 współorganizatorem festiwali nauki (w Warszawie, Wrocławiu, Poznaniu i in. miastach), pikników nauk. Pol. Radia Bis; Fundacja współpracuje z kilkudziesięcioma krajowymi instytucjami rządowymi (m.in. z Ministerstwem Edukacji Nar., Urzędem Komitetu Integracji Eur.), organizacjami pozarządowymi (fundacjami, stowarzyszeniami), instytutami nauk., mediami oraz zagranicznymi organizacjami zajmującymi się upowszechnianiem nauki (m.in. Towarzystwem Królewskim w Londynie).
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia