Fundacja im. Stefana Batorego
 
Encyklopedia PWN
Fundacja im. Stefana Batorego,
fundacja powstała z inicjatywy amer. finansisty i filantropa G. Sorosa jako niezależna, niedochodowa organizacja pozarządowa; zał. 1988, z siedzibą w Warszawie;
cele działania: wspieranie rozwoju społeczeństwa otwartego i społeczeństwa obywatelskiego w Polsce, wspieranie międzynar. współpracy, zwłaszcza między krajami Europy Środkowowschodniej oraz inicjatyw służących integracji eur.; prowadzenie programów stypendialnych; dotowanie publikacji i konferencji nauk., przyczyniających się do budowania i rozwoju kultury demokr. w Polsce; wspieranie instytucji i organizacji zajmujących się działalnością charytatywną; ważne miejsce w działalności Fundacji zajmuje pomoc dla instytucji i środowisk nauk., nauczycieli i młodzieży szkolnej, instytucji działających na rzecz kultury, rynku wydawniczego i mediów; zadania Fundacji są realizowane w ramach kilkunastu wieloletnich programów, takich jak np. Powódź 1997, Społeczność lokalna, Młodzieżowy Program Akademicki, Demokracja. Filozofia i praktyka, Internet, Program Wschód-Zachód, Forum Europy Środkowej i Wschodniej; F. im. S.B. jest członkiem European Foundation Center i współpracuje z całą siecią fundacji Sorosa.
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia