społeczeństwo otwarte
 
Encyklopedia PWN
społeczeństwo otwarte, ang. open society,
typ społeczeństwa, którego organizacja winna być oparta na niewymuszonym porozumieniu tworzących ją jednostek.
Nie ma obowiązującego wszystkich sposobu postępowania, sprawowanie władzy podlega publicznej kontroli, nie ma ograniczeń podróżowania i kontaktów z innymi krajami, oświata służy przekazywaniu wiedzy, a nie indoktrynacji itd.; określenie społeczeństwo otwarte pochodzi od H. Bergsona; spopularyzował je K. Popper; koncepcja społeczeństwa otwartego stanowi jeden z najbardziej charakterystycznych przejawów XX-wiecznej myśli liberalnej; określenie społeczeństwo otwarte jest często stosowanym synonimem społeczeństwa liberalno-demokratycznego.
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia