• rodzaj aminoplastów, polimery otrzymywane w wyniku polikondensacji melaminy z formaldehydem lub innymi aldehydami;
  • polimery otrzymywane w wyniku polikondensacji mocznika z formaldehydem;
  • mieszaniny substancji organicznych, produkty procesów fizjologicznych zachodzących w roślinach;
  • żywice poliestrowe, poliestry nienasycone,
    polimery o budowie [–R–C(O)O–R′–]n, gdzie R i R′ — alkil lub aryl, zawierające ugrupowania w łańcuchu głównym;
  • chem. → silikony.
  • produkty polimeryczne o niezbyt dużym ciężarze cząsteczkowym (względna masa cząsteczkowa ok. 400–ok. 4000);
  • żywice syntet. przeznaczone do bezpośredniego przetwórstwa (np. do wytwarzania odlewów — żywice lane lub odlewnicze) bądź zastosowania (do klejenia, impregnacji).
  • polimery otrzymywane z monomerów winylowych;
  • diterpenowe kwasy karboksylowe, których cząsteczki zawierają karbocykliczny szkielet fenantrenu, o wzorze ogólnym C19H27–31COOH;
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia