żywice akrylowe
 
Encyklopedia PWN
żywice akrylowe,
polimery i kopolimery kwasów: akrylowego CH2=CH–COOH i metakrylowego CH2=C(CH3)–COOH oraz ich pochodnych (estrów, a także nitryli i amidów);
otrzymywane w procesie polimeryzacji rodnikowej; stosowane gł. do otrzymywania włókien syntet. (włókna akrylowe), tworzyw sztucznych (szkło org., tworzywa stosowane w lecznictwie), do wyrobu farb i lakierów, klejów, jako środki pomocnicze w przemyśle włók., papierniczym, kosmetycznym i in.
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia