żywice mocznikowe
 
Encyklopedia PWN
żywice mocznikowe,
polimery otrzymywane w wyniku polikondensacji mocznika z formaldehydem;
lepkie substancje, które w środowisku kwaśnym lub pod wpływem podwyższonej temperatury ulegają usieciowaniu tworząc bezb., bezwonne, odporne na działanie światła tworzywa; ż.m. stosuje się do wyrobu kleju do drewna, jako substancje błonotwórcze lakierów i emalii, do impregnacji papieru, do wyrobu apretur do tkanin oraz do sporządzania tłoczyw i materiałów spienionych; wadą tworzyw otrzymanych z ż.m. jest niewielka odporność na wodę i emisja toksycznego formaldehydu.
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia