żywice furanowe
 
Encyklopedia PWN
żywice furanowe,
żywice syntetyczne otrzymywane w wyniku polikondensacji furfuralu z fenolem (żywice furfuralowo-fenolowe) lub ketonami (zwłaszcza acetonem), polikondensacji alkoholu furfurylowego lub też jego polikondensacji z formaldehydem, mocznikiem i in. związkami;
ulegają sieciowaniu pod wpływem ogrzewania lub czynników chem.; żywice furanowe furfuralowo-fenolowe są stosowane jako żywice odlewnicze i tłoczywa, zwłaszcza do wyrobu części maszyn, nakładek hamulcowych itp.; żywice furanowe otrzymane z alkoholu furfurylowego są odporne na działanie wysokiej temperatury i chemikaliów; stosowane do wyrobu części aparatury chem., jako lepiszcza i powłoki antykorozyjne, jako żywice — do wytwarzania form odlewniczych, do impregnacji itp.
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia