• produkty polimeryczne o niezbyt dużym ciężarze cząsteczkowym (względna masa cząsteczkowa ok. 400–ok. 4000);
  • żywice syntet. przeznaczone do bezpośredniego przetwórstwa (np. do wytwarzania odlewów — żywice lane lub odlewnicze) bądź zastosowania (do klejenia, impregnacji).
  • polimery otrzymywane z monomerów winylowych;
  • diterpenowe kwasy karboksylowe, których cząsteczki zawierają karbocykliczny szkielet fenantrenu, o wzorze ogólnym C19H27–31COOH;
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia