• lekki beton cementowy, gipsowy lub wapienny z wypełniaczem w postaci żużla;
 • Żwirko Franciszek, ur. 16 IX 1895, Święciany, zm. 11 IX 1932, Cierlicko (czes. Tĕrlicko),
  pilot (kapitan), instruktor pilotażu.
 • Życzkowski Michał, ur. 12 IV 1930, Kraków, zm. 24 V 2006, tamże,
  inżynier mechanik;
 • Żyliński Tadeusz, ur. 4 XI 1904, Wilno, zm. 11 IX 1967, Łódź,
  inżynier mechanik, włókiennik;
 • część składowa przewodu elektrycznego, przeznaczona do przewodzenia prądu elektrycznego.
 • Żyrafa, łac. Camelopardalis,
  astr. gwiazdozbiór nieba północnego, położony w pobliżu bieguna niebieskiego;
 • żyrobus, girobus,
  pojazd samochodowy z akumulatorem energii mech. w postaci wirującego koła o dużej bezwładności;
 • żyrokompas, girokompas, kompas żyroskopowy, kompas elektromechaniczny,
  przyrząd nawigacyjny wskazujący kierunek północ–południe na Ziemi;
 • żyroskop, giroskop,
  szybko obracająca się bryła sztywna (bąk symetryczny, bąk).
 • żyroskop kursowy lotniczy, giroskop kursowy lotniczy,
  przyrząd pokładowy do wyznaczania kursu statku powietrznego (np. samolotu);
 • żyroskop laserowy, giroskop laserowy,
  rodzaj żyroskopu opt.;
 • żyroskop optyczny, giroskop optyczny,
  fiz. urządzenie opt. reagujące na kątowe zmiany położenia, wykorzystujące zjawisko zmiany częst. poruszającej się fali świetlnej (Dopplera zjawisko);
 • żyroskopowa platforma stabilizowana, giroskopowa platforma stabilizowana,
  lotn. lotn. przyrząd pokładowy do dokładnego pomiaru odchyleń od pionu i kursu statku powietrznego;
 • żyroskopowy pion, pion giroskopowy,
  lotn. przyrząd pokładowy do określania położenia statku powietrznego (np. samolotu) względem horyzontu lub pionu.
 • Żytkow Jan Mikołaj, ur. 1944, zm. 16 I 2001,
  fizyk teoretyk i logik;
 • chem. dawna, potoczna nazwa rtęci.
 • żywica jonowymienna, żywica jonitowa, jonit organiczny,
  org. → wymieniacz jonowy.
 • żywica sosnowa, balsam sosnowy,
  żywica uzyskiwana z sosny zwyczajnej (żywicowanie);
 • polimery i kopolimery kwasów: akrylowego CH2=CH–COOH i metakrylowego CH2=C(CH3)–COOH oraz ich pochodnych (estrów, a także nitryli i amidów);
 • żywice syntetyczne należące do poliestrów;
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia