żywiczne kwasy
 
Encyklopedia PWN
żywiczne kwasy,
diterpenowe kwasy karboksylowe, których cząsteczki zawierają karbocykliczny szkielet fenantrenu, o wzorze ogólnym C19H27–31COOH;
bezb. substancje krystal. o temperaturze topnienia przeważnie w zakresie 150–180°C, nierozpuszczalne w wodzie, rozpuszczalne w rozpuszczalnikach org.; występują w żywicy drzew iglastych (kalafonia), także w żywicach kopalnych; sole k.ż. (mydła żywiczne) stosuje się jako techn. emulgatory i lepiszcza w produkcji kartonu i papieru; estry k.ż. (żywiczany), stosuje się jako substancje błonotwórcze; k.ż. mogą być też używane do otrzymywania regulatorów wzrostu roślin, biocydów i farmaceutyków.
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia