żywice melaminowe
 
Encyklopedia PWN
żywice melaminowe,
rodzaj aminoplastów, polimery otrzymywane w wyniku polikondensacji melaminy z formaldehydem lub innymi aldehydami;
właściwości żywic melaminowych zależą od stosunków ilościowych reagentów, pH środowiska, temperatury kondensacji, warunków utwardzania oraz od rodzaju wypełniaczy; żywice melaminowe są odporne na działanie podwyższonej temperatury i rozpuszczalników, łatwo się barwią na kolory pastelowe; stosowane do produkcji naczyń stołowych, na obudowy sprzętu gospodarstwa domowego, do wyrobu laminatów, jako składniki lakierów, a także jako środki pomocnicze w przemyśle włók., papierniczym i skórzanym.
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia