żywice lakiernicze
 
Encyklopedia PWN
żywice lakiernicze,
związki wielkocząsteczkowe będące błonotwórczymi składnikami (błonotwórcza substancja) wyrobów lakierowych; są to stałe lub ciekłe substancje org. rozpuszczalne w rozpuszczalnikach org.; jako ż.l. są stosowane żywice naturalne (m.in. mastyks, damara, kalafonia) i — na dużo większą skalę — żywice syntetyczne, wśród których
rozróżnia się: żywice lakiernicze alkidowe (ftalowe), fenolowe, aminowe, epoksydowe, silikonowe oraz chlorokauczukowe, poliestrowe, poliwinylowe, poliuretanowe, nitrocelulozowe i in.
zgłoś uwagę

Znaleziono w książkach Grupy PWN

Trwa wyszukiwanie...  
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia