żywice naturalne
 
Encyklopedia PWN
żywice naturalne,
mieszaniny substancji organicznych, produkty procesów fizjologicznych zachodzących w roślinach;
wytwarzane przez drzewa i krzewy w wyniku normalnej przemiany materii lub jako substancje ochronne, wydzielane w wyniku uszkodzenia tkanek (np. nacięć pnia); ż.n. są mieszaninami kwasów org. (o cząsteczkach zawierających od 8 do 56 atomów węgla), wyższych alkoholi i ich estrów, fenoli; ż.n. współczesne otrzymuje się z rosnących drzew iglastych w wyniku żywicowania; n.ż. kopalne, powstałe w ziemi w dawnych epokach geol. są wydobywane z ziemi, np. bursztyn. Ż.n. nazywa się też niektóre produkty pochodzenia zwierzęcego, np. szelak. Ż.n. są stosowane gł. jako żywice zapachowe, lakiernicze (błonotwórcza substancja), w medycynie (jako składniki balsamów) oraz jako kadzidło.
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia