żywice kumaronowe
 
Encyklopedia PWN
żywice kumaronowe, żywice kumaronowo-indenowe,
żywice syntetyczne otrzymywane przez termiczną i kationową kopolimeryzację cyklicznych związków: kumaronu (benzofuranu) i indenu, wyodrębnianych ze smoły węglowej;
w zależności od składu i masy cząsteczkowej mają barwę od bladożołtej do ciemnobrązowej, topią się w temperaturze 5–215°C; rozpuszczalne w węglowodorach aromatycznych i chloropochodnych węglowodorów alifatycznych; stosowane jako składniki klejów, tuszów, powłok antykorozyjnych; są dodawane do kauczuków w celu ułatwienia ich przetwórstwa.
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia