benzol
 
Encyklopedia PWN
benzol, benzol surowy,
ciekły produkt odgazowania węgla otrzymywany w koksowniach i gazowniach;
ciecz o barwie od słomkowozielonej do brunatnej, temperatura wrzenia 80–180°C; łatwo palny (pary tworzą z powietrzem mieszaniny wybuchowe); toksyczny; cenne źródło węglowodorów aromatycznych, gł. benzenu, toluenu, żywic kumaronowych i solwentnafty (rozpuszczalnika w przemyśle lakierniczym).
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia