żywice syntetyczne
 
Encyklopedia PWN
żywice syntetyczne,
produkty polimeryczne o niezbyt dużym ciężarze cząsteczkowym (względna masa cząsteczkowa ok. 400–ok. 4000);
ż.s. nieusieciowane są topliwe i rozpuszczalne; stosuje się je na ogół razem ze środkiem sieciującym (utwardzaczem), który przekształca je w usieciowany przestrzennie (utwardzony) materiał polimeryczny — po usieciowaniu są nietopliwe i nierozpuszczalne; używane do wyrobu tworzyw sztucznych, klejów, apretur włók., farb i lakierów. Ż.s. stosuje się też w postaci kompozytów wzmocnionych włóknami (zwłaszcza szklanymi) lub z dodatkiem reaktywnych nanocząstek (nanokompozyty).
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia