• cenzura
  [łac.],
  kontrola publicznego przekazywania informacji, stanowiąca ograniczenie wolności wyrażania poglądów (tradycyjnie nazywanej wolnością słowa) oraz rozpowszechniania informacji (wolność druku), także urząd państw. lub kośc. powołany do sprawowania tej kontroli.
 • cenzus
  [łac. census ‘oszacowanie majątku’],
  prawo zespół warunków dopuszczających do korzystania z określonych praw polit. lub przywilejów (c. majątkowy, wykształcenia, wieku).
 • certyfikat
  [średniow. łacina certificatus ‘poświadczony’],
  dokument (zastrzeżony znak), wydany (nadany) zgodnie z zasadami systemu certyfikacji, wskazujący, że został zapewniony odpowiedni stopień zaufania, iż należycie zidentyfikowany wyrób, proces lub usługa są zgodne z określoną normą albo innymi dokumentami normatywnymi;
 • consensus
  [łac., ‘zgoda’, ‘porozumienie’, ‘przyzwolenie’, ‘wyrażenie zgody’],
  we współcz. stosunkach międzynar. szczególny tryb podejmowania decyzji (uchwał) przez ich uzgodnienie za pomocą konsultacji i rokowań bez uciekania się do głosowania;
 • consensus
  [łac., ‘zgoda’, ‘porozumienie’, ‘przyzwolenie’, ‘wyrażenie zgody’],
  w prawie rzymskim publiczne wyrażenie zgody przez naród, senat lub inne organy kolektywne; w prawie prywatnym c. oznacza jednostronne wyrażenie zgody osoby trzeciej, np. kuratora lub zgody 2 osób dokonujących między sobą dwustronnego aktu prawnego.
 • czynsz
  [niem. < łac.],
  prawo świadczenie majątkowe strony uprawnionej do korzystania z rzeczy lub praw należne z tytułu najmu lub dzierżawy, ustalone w pieniądzach lub w świadczeniach innego rodzaju (np. świadczenie usług, przeniesienie praw), niekiedy w naturze (np. w ziemiopłodach).
 • degradacja
  [łac.],
  prawo karne przeniesienie na niższe stanowisko lub obniżenie stopnia służbowego;
 • komentatorzy dekretałów (pism papieskich z rozporządzeniami z zakresu administracji, sądownictwa i ustawodawstwa kośc.);
 • średniowieczni znawcy prawa kanonicznego.
 • delator
  [łac.],
  w dawnej Polsce oskarżyciel w sprawach karnych.
 • delator
  [łac.],
  w staroż. Rzymie początkowo donosiciel, następnie oskarżyciel publiczny;
 • departament
  [fr.]:
 • w niektórych państwach (we Francji i niektórych państwach Afryki i Ameryki Łacińskiej) jednostka podziału terytorialnego, odpowiadająca polskiemu województwu;
 • dependencja
  [łac.],
  daw.:
 • państwo, miasto, majątek, instytucja itp., podległe drugiemu państwu, miastu, instytucji.
 • diecezja
  [łac. < gr.],
  przejęta z rzymskiego systemu administracyjnego jednostka terytorialna w Kościołach chrześcijańskich zarządzana przez biskupa ordynariusza;
 • dos
  [łac.,‘posag’],
  w prawie rzym. majątek wniesiony przez żonę mężowi w związku z zawarciem małżeństwa;
 • w postępowaniu sądowym (cywilnym i karnym) oraz adm. środek umożliwiający wykazanie istnienia lub nieistnienia faktów istotnych dla rozstrzygnięcia sprawy oraz prawdziwości lub nieprawdziwości twierdzeń o faktach;
 • prawo umowa, na mocy której właściciel nieruchomości, w zamian za przeniesienie prawa jej własności, zastrzega dla siebie (lub innych osób bliskich) prawo do dożywotniego utrzymania.
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia