dekretaliści
 
Encyklopedia PWN
dekretaliści,
komentatorzy dekretałów (pism papieskich z rozporządzeniami z zakresu administracji, sądownictwa i ustawodawstwa kośc.);
różni od dekretystów (średniow. wykładowcy prawa kanonicznego); specjalistów w zakresie prawa kanonicznego objaśniających dekretały przed ich scaleniem przez Rajmunda z Penafort w zbiór prawa kanonicznego (Dekretały Grzegorza IX, 1234) nazywa się d. dawnymi (antiqui).
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia