najem
 
Encyklopedia PWN
najem,
prawo umowa, na podstawie której wynajmujący oddaje najemcy do używania rzecz (także lokal mieszkalny lub użytkowy) albo nieruchomość na czas oznaczony lub nieoznaczony, w zamian za umówiony czynsz;
czynsz może być oznaczony w pieniądzach lub w świadczeniach innego rodzaju; umowa najmu nie wymaga szczególnej formy, jedynie umowa najmu nieruchomości lub pomieszczeń zawarta na czas dłuższy niż rok wymaga formy pisemnej.
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia