certyfikat
 
Encyklopedia PWN
certyfikat
[średniow. łacina certificatus ‘poświadczony’],
dokument (zastrzeżony znak), wydany (nadany) zgodnie z zasadami systemu certyfikacji, wskazujący, że został zapewniony odpowiedni stopień zaufania, iż należycie zidentyfikowany wyrób, proces lub usługa są zgodne z określoną normą albo innymi dokumentami normatywnymi;
Certyfikat akredytacji jest formalnym uznaniem, że np. laboratorium jest kompetentne do wykonywania określonych badań; certyfikat okrętowy, dokument rejestracyjny, stanowi dowód przynależności państwowej i własności statku handlowego morskiego; certyfikat bezpieczeństwa, dokument stwierdzający przeprowadzenie przez właściwe organy inspekcji urządzeń technicznych statku; certyfikat lotniczy — świadectwo zdatności do lotu statku powietrznego, wydawane po urzędowych próbach (homologacji) prototypu; certyfikat pochodzenia towarów, dokument wymagany przy imporcie towarów korzystających z ulg celnych na podstawie umowy między zainteresowanymi państwami; certyfikat ubezpieczeniowy, dokument zastępujący polisę ubezpieczeniową w stosunku do części towarów w transporcie objętym wraz z innymi transportami polisą generalną.
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia