rejestr statków
 
Encyklopedia PWN
rejestr statków:
1) publiczna ewidencja statków prowadzona przez właściwy organ w państwie ich przynależności; w Polsce (pod nazwą rejestr okrętowy) przez izbę morską, właściwą dla portu macierzystego statku; po wpisaniu do rejestru statek otrzymuje certyfikat okrętowy; statek nie uprawiający żeglugi międzynar. podlega zarejestrowaniu tylko w urzędzie mor. właściwym dla jego portu macierzystego;
2) rejestr adm. statków śródlądowych prowadzony przez urzędy żeglugi śródlądowej właściwe dla portu macierzystego statku;
3) klasyfikacja statku prowadzona przez instytucję klasyfikacyjną niepubliczną (najczęściej spółkę), na podstawie umowy z armatorem; polega na: wykonywaniu nadzoru techn. nad statkiem podczas budowy i eksploatacji, wydawaniu świadectw dla statku, jego urządzeń i wyposażenia, prowadzenia ewidencji klasyfikowanych statków; niektóre instytucje klasyfikacyjne mają międzynar. znaczenie, m.in. ang. Lloyd’s Register of Shipping, fr. Bureau Veritas, norweskie Det Norske Veritas, jap. Kaifi Kyoka; w Polsce — Pol. Rejestr Statków).
zgłoś uwagę

Znaleziono w książkach Grupy PWN

Trwa wyszukiwanie...  
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia